"Enerģija nezūd un nerodas no jauna, tā tikai pārvēršas no viena enerģijas veida citā vai pāriet no viena ķermeņa uz citu."

(No enerģijas nezūdamības likuma)

Turpināt